Regulamin korzystania z Platformy onnetwork.tv


  Niniejszy „Regulamin korzystania z Platformy onnetwork.tv” (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera zasady korzystania z systemu informatycznego, który jest dostępny poprzez stronę internetową: www.onnetwork.tv, umożliwiającego emisję materiałów wideo oraz spotów reklamowych wideo osadzanie i pobieranie materiałów wideo oraz korzystanie z biblioteki materiałów wideo,  do którego prawa przysługują Onnetwork Sp. z o.o. (zwana dalej: Onnetwork) z siedzibą w Warszawie.

 
Art. 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 
Art. 2. Postanowienia ogólne

 
Art. 3. Zasady rejestracji Wydawcy i Twórcy


Art. 4 Zobowiązania Wydawcy

 
Art. 7 Obowiązki Onnetwork


Art. 8 Ograniczenia techniczne


Art. 9 Wynagrodzenia i rozliczenia


Art. 10 Postanowienia końcowe

 

Polityka Prywatności Platformy onnetwork.tv


  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Platforma onnetwork.tv (zwana też: Platforma, serwis) oraz zasady dotyczące wykorzystania plików cookies. Regulamin Platformy onnetwork.tv oraz Polityka Prywatności są dokumentami ściśle ze sobą powiązanymi. Brak akceptacji Polityki Prywatności uniemożliwia korzystanie z Platformy onnetwork.tv. Prywatność użytkowników traktujemy bardzo poważnie. Ochrona danych odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (zwane RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych osobowych

Podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane użytkowników jest: Onnetwork Sp. z o.o.(zwany dalej: Onnetwork) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-445) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000514215, NIP: 527271595, o kapitale zakładowym 100 000 PLN.

Zbierane dane

Onnetwork nie zbiera i nie przetwarza danych wrażliwych.

Dane użytkowników będą zbierane i przetwarzane podczas korzystania z usług naszego serwisu. Są to dane udostępnione w ramach rejestracji na serwisie oraz dane zbierane automatycznie w związku z połączeniem urządzenia końcowego użytkownika z systemem Platformy onnetwork.tv. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług serwisu.

onnetwork.tv wykorzystuje także pliki cookies, czyli niewielkie informacje zapisywane na twoim urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie).

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane

Dane osobowe użytkowników przekazane w procesie rejestracji na Platformie onnetwork.tv podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu uzyskania przez użytkownika dostępu do Platformy i komunikacji z Tobą w celach związanych z funkcjonowaniem Platformy.

Pliki cookies pozwalają na dostosowanie naszej usługi do potrzeb użytkowników, umożliwiają opracowanie badań metrycznych i statystyk oglądalności a także zapewnienie bezpieczeństwa i i niezawodności działania serwisu. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych, do ingerencji w funkcjonowanie programów komputerowych, nie zmieniają konfiguracji komputera użytkownika, nie pozwalają na identyfikację tożsamości użytkownika. Wyłączenie plików cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki przez użytkownika. Zmiany w ustawieniach plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe przekazane w procesie rejestracji na Platformie nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim w celu wykorzystania ich w procesie komunikacji marketingowej.

Pliki cookies przetwarzane przez Onnetwork mogą być także wykorzystywane przez zaufane podmioty trzecie (partnerzy), a w szczególności przez współpracujących z Platformą onnetwork.tv reklamodawców, agencje reklamowe oraz firmy świadczące usługi analityczne.

Zapewniamy, że od 25 maja 2018 r. dane te będą udostępniane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ( zwane RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych.

Administrator ma prawo do udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. sądom czy organom ścigania.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

Onnetwork zapewnia, że od 25 maja 2018 r. użytkownikom przekazującym swoje dane w ramach współpracy z Platformą onnetwork.tv wszystkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 ( zwane RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych oraz innych przepisów prawa dotyczących danych osobowych, w tym w szczególności: prawa do żądania dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, przeniesienia, wstrzymania i ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz sprzeciwu na przetwarzanie jego danych.

Użytkownikowi przysługuje w szczególności prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania w sytuacji, kiedy Onnetwork zamierzał przetwarzać je w celach marketingowych lub przekazywać je innemu administratorowi. 

Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Onnetwork możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: biuro@onnetwork.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, w celu jak najlepszego zabezpieczenia gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione, przed zmianą, utratą oraz zniszczeniem.

Do zbieranych danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora oraz jego Zaufanych Partnerów.

Działania w tym zakresie będą regularnie weryfikowane i dostosowywane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.